ซุปเปอร์คุ้ม 10/3 - SE Life Agent

ประกันสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต

ประกันสะสมทรัพย์ ซูเปอร์คุ้ม 10/3

   ประกันสุขภาพเด็กเบี้ยไม่แพงมีที่นี่ เพียงหมื่นต้นๆ เคลมง่ายไม่ต้องสำรองจ่าย ประกันสุขภาพ ประกันออมทรัพย์ระยะสั้น อาคเนย์ประกันชีวิต

ชำระเบี้ยประกันสบายๆ 3 ปี คุ้มครอง 10 ปี ได้คืนคุ้มได้ใจ

right รับเงินจ่ายคืนทุกปี สูงขึ้น...สูงขึ้น แบบขั้นบันได 5% 6% และ 7% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

right ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

right ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน ถึง 70 ปี

right ผลประโยชน์รวม 361% รับผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญาสูงถึง 361% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด

รับสิทธิพิเศษก่อนใคร 10 ท่านแรกในทุกเดือน รับของสมนาคุณ พิเศษ! เฉพาะคุณ

 

ตัวอย่าง ผู้หญิง อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

 ปีที่ ชำระเบี้ยประกันภัย
(บาท) 
เงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
รับเงินจ่ายคืน
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ 
%ความคุ้มครองชีวิต  ความคุ้มครองชีวิต 
1 100,000 5% 5,000 110% 110,000
2 100,000 5% 5,000 220% 220,000
3 100,000 5% 5,000 330% 330,000
4   6% 6,000 330% 330,000
5   6% 6,000 330% 330,000
6   6% 6,000 330% 330,000
7   7% 7,000 330% 330,000
8   7% 7,000 330% 330,000
9   7% 7,000 330% 330,000
10   307% 307,000 330% 330,000
รวมทั้งสิ้น  300,000 361% 361,000

หมายเหตุ

  • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน - 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 100,000 บาท
  • ไม่ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
  • ไม่ ต้องแถลงคำถามสุขภาพ
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)