อาคเนย์มิลเลนียม 25/25 - SE Life Agent

ประกันสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต

ประกันสะสมทรัพย์ อาคเนย์มิลเลนียม 25/25

   ประกันสุขภาพเด็กเบี้ยไม่แพงมีที่นี่ เพียงหมื่นต้นๆ เคลมง่ายไม่ต้องสำรองจ่าย ประกันสุขภาพ ประกันออมทรัพย์ระยะสั้น อาคเนย์ประกันชีวิต

ระยะความคุ้มครอง 25 ปี / ระยะชำระเบี้ย 25 ปี

right ครบกำหนดสัญญา รับเงินครบสัญญา 100% ของทุนประกัน

right และรับเงินจ่ายคืนพิเศษ อีก 20% ของทุนประกัน

right กรณีเสียชีวิต รับเงินทดแทน 100% ของทุนประกัน

right รับอายุตั้งแต่ 30 วัน ถึง 65 ปี

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด

รับสิทธิพิเศษก่อนใคร 10 ท่านแรกในทุกเดือน รับของสมนาคุณ พิเศษ! เฉพาะคุณ

 
ตัวอย่าง ผู้หญิง อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
 ปีที่ ชำระเบี้ยประกันภัย
(บาท) 
เงินจ่ายคืน
ณ ครบสัญญา 100% ของทุนประกัน
เงินจ่ายคืนพิเศษ
ณ ครบสัญญา 20% ของทุนประกัน
% ความคุ้มครองชีวิตต่อทุนประกัน  ความคุ้มครองชีวิต 
1 36,690     100% 1,000,000
2 36,690     100% 1,000,000
3 36,690     100% 1,000,000
4 36,690     100% 1,000,000
5 36,690     100% 1,000,000
6 36,690     100% 1,000,000
7 36,690     100% 1,000,000
8 36,690     100% 1,000,000
9 36,690
    100% 1,000,000
10 36,690     100% 1,000,000
11 36,690
    100% 1,000,000
12 36,690     100% 1,000,000
13 36,690
    100% 1,000,000
14 36,690
    100% 1,000,000
15 36,690     100% 1,000,000
16 36,690     100% 1,000,000
17 36,690     100% 1,000,000
18 36,690     100% 1,000,000
19 36,690     100% 1,000,000
20 36,690     100% 1,000,000
21 36,690     100% 1,000,000
22 36,690     100% 1,000,000
23 36,690     100% 1,000,000
24 36,690     100% 1,000,000
25 36,690 1,000,000 200,000 100% 1,000,000
รวมทั้งสิ้น  917,250 1,000,000 200,000

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน - 65 ปี
 • ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้
  + คุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือเสียชีวิต
  + คุ้มครองจากการถูกฆาตกรรม หรือการถูกลอบทำร้ายร่างกาย
  + คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร เป็นต้น
  + เงินชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน
  + เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
  + คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
  + คุ้มครองการชำระเบี้ยของสัญญาหลัก หากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  + คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • กรณีเคยถูกปฎิเสธการรับประกัน ถูกเลื่อนการรับประกัน ถูกเพิ่มเบี้ยเนื่องจากสุขภาพ จากบริษัทฯ หรือบริษัทอื่น กรมธรรม์จะไม่อนุมัติทันที โดยบริษัทฯจะพิจารณารับประกันเป็นรายกรณี
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)