คุ้มสุขเต็มสิบ 10/5 - SE Life Agent

ประกันสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต

ประกันสะสมทรัพย์ คุ้มสุขเต็มสิบ 10/5

   ประกันออมทรัพย์ ประกันสะสมทรัพย์จ่ายเบี้ย 5 ปี เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทต่อปี ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันเพียง 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี

right เริ่มออมได้ตามใจ ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทต่อปี

right รับเงินจ่ายคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกสิ้นปี ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10

right เงินครบกำหนดสัญญาอีก 250% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

right ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด

รับสิทธิพิเศษก่อนใคร 10 ท่านแรกในทุกเดือน รับของสมนาคุณ พิเศษ! เฉพาะคุณ

 

ตัวอย่าง ผลประโยชน์จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท

 ปีที่

ชำระเบี้ยประกันภัย

(บาท) 

เงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์

% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 

รับเงินจ่ายคืน

ณ สิ้นปีกรมธรรม์ 

%ความคุ้มครองชีวิต 

ความคุ้มครองชีวิต 

1 100,000 5% 10,000 100% 200,000
2 100,000 5% 10,000 110% 220,000
3 100,000 5% 10,000 165% 330,000
4 100,000 5% 10,000 220% 440,000
5 100,000 5% 10,000 275% 550,000
6   5% 10,000 275% 550,000
7   5% 10,000 275% 550,000
8   5% 10,000 275% 550,000
9   5% 10,000 275% 550,000
10   255% 510,000 275% 550,000
รวมทั้งสิ้น  500,000 300% 600,000

หมายเหตุ

  • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน - 65 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 30,000 บาท (เบี้ยประกัน 15,000 บาท)
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ) 
  • การแถลงสุขภาพ หรือการรับการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันภัยของบริษัท
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)