อาคเนย์ชิลชัวร์ 20/10 - SE Life Agent

ประกันสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต

ประกันสะสมทรัพย์ อาคเนย์ชิลชัวร์ 20/10

   ประกันสุขภาพเด็กเบี้ยไม่แพงมีที่นี่ เพียงหมื่นต้นๆ เคลมง่ายไม่ต้องสำรองจ่าย ประกันสุขภาพ ประกันออมทรัพย์ระยะสั้น อาคเนย์ประกันชีวิต

ออมสบายใช้ชีวิตแบบไร้กังวล สมัครง่ายไม่ตรวจสุขภาพ รับเงินคืนสบายๆ

right ชำระเบี้ยประกันเพียง 10 ปี ให้ความคุ้มครองนาน 20 ปี

right รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี ตลอดอายุสัญญา

right รับผลประโยชน์รวม 1,235% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 20

right รับอายุตั้งแต่ 30 วัน ถึง 65 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด

รับสิทธิพิเศษก่อนใคร 10 ท่านแรกในทุกเดือน รับของสมนาคุณ พิเศษ! เฉพาะคุณ

 

ตัวอย่าง ผู้หญิง อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

 ปีที่ ชำระเบี้ยประกันภัย
(บาท) 
เงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
รับเงินจ่ายคืน
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ 
% ความคุ้มครองชีวิตต่อทุนประกัน  ความคุ้มครองชีวิต 
1 95,000 4% 4,000 105% 105,000
2 95,000 4% 4,000 210% 210,000
3 95,000 4% 4,000 315% 315,000
4 95,000 4% 4,000 420% 420,000
5 95,000 4% 4,000 525% 525,000
6 95,000 4% 4,000 630% 630,000
7 95,000 4% 4,000 735% 735,000
8 95,000 4% 4,000 840% 840,000
9 95,000 4% 4,000 945% 945,000
10 95,000 4% 4,000 1,050% 1,050,000
11   4% 4,000 1,050% 1,050,000
12   4% 4,000 1,050% 1,050,000
13   4% 4,000 1,050% 1,050,000
14   4% 4,000 1,050% 1,050,000
15   4% 4,000 1,050% 1,050,000
16   4% 4,000 1,050% 1,050,000
17   4% 4,000 1,050% 1,050,000
18   4% 4,000 1,050% 1,050,000
19   4% 4,000 1,050% 1,050,000
20   1,235% + 4% 1,239,000 1,050% 1,050,000
รวมทั้งสิ้น  950,000 1,319% 1,319,000

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน

  • อนุมัติการออกกรมธรรม์ทันที ดังนี้ 
    - สำหรับอายุตั้งแต่ 30 วัน ถึง 55 ปี จำนวนเงินประกันสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
    - สำหรับอายุตั้งแต่ 56 ปี ถึง 65 ปี จำนวนเงินเอาประกันสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
  • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 15,000 บาท
  • ไม่ ลสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้
  • กรณีเคยถูกปฎิเสธการรับประกัน ถูกเลื่อนการรับประกัน ถูกเพิ่มเบี้ยเนื่องจากสุขภาพ จากบริษัทฯ หรือบริษัทอื่น กรมธรรม์จะไม่อนุมัติทันที โดยบริษัทฯจะพิจารณารับประกันเป็นรายกรณี
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)