ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจของเด็กที่คลอดก่อนกำหนด - SE Life Agent

ประกันสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต

ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรือคลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ อยู่ที่ร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งเด็กที่คลอดก่อนกำหนดนั้น มีผลทำให้ร่างกายไม่สามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างเต็มที่

ระบบภายในยังไม่ได้สมบูรณ์เท่าที่ควร อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยง่ายเป็นพิเศษ


โดยเฉพาะความผิดปกติของทางเดินหายใจ ปอดอาจทำงานผิดปกติ เด็กมีน้ำหนักตัวน้อย ลูกน้อยจะสามารถรับเชื้อโรคและเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายกว่าเด็กปกติ หากแพทย์วินิจฉัยพบความผิดปกติ เด็กขาดแรงตึงผิว หายใจลำบาก แพทย์จะให้สารเพิ่มแรงตึงผิว ให้สามารถหายใจได้ดีขึ้น เด็กจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าร่างกายจะปรับตัวและแข็งแรง พร้อมที่จะออกจากการดูแลของแพทย์ มิฉะนั้นอาจมีผลทำให้เกิดอันตรายได้


เนื่องจากเด็กที่คลอดก่อนกำหนด มักมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเด็กปกติ คุณแม่จึงต้องอดทนให้ลูกน้อยได้รับการดูแลของแพทย์จนกว่าทางแพทย์จะอนุญาตให้นำลูกกลับไปดูแลที่บ้านเองได้

เลือกประกันสุขภาพเด็ก : https://www.selifeagent.com/health-insurance-southeastlife.html