5 เคล็ดลับดูแลสุขภาพเด็กเล็ก - SE Life Agent

ประกันสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต

ผู้ปกครองมักมีความกังวลมากเป็นพิเศษ เกี่ยวกับเชื้อโรคชนิดต่างๆที่มากับลม และกำลังเข้าสู้ร่างกายของลูกน้อย หลายท่านพยายามหาวิธีป้องกันสารพัดรูปแบบ เริ่มตั้งแต่หน้ากากป้องกันไปจนถึงการรับวัคซีน

ซึ่งความจริงแล้ว การดูแลเอาใจใส่กับพฤติกรรมทั่วไปและการรักษาความสะอาดในชีวิตประจำวันก็มีส่วนช่วยดูแลสุขภาพลูกน้อยได้อย่างเพียงพอ


เราจึงนำ 5 เคล็ดลับการดูแลเด็กเล็ก (โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า 7 ปี) ที่ง่ายแต่ได้ผลมาฝากผู้ปกครองทุกท่าน


✅ ล้างมืออย่างถูกต้อง
✅ ไอและจามใส่กระดาษทิชชู่
✅ ทำความสะอาดสิ่งของภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ
✅ ไม่ใช้ขวดนมและแก้วน้ำซ้ำ
✅ เลี่ยงการแตะต้องสิ่งของในที่สาธารณะ

 

เลือกประกันสุขภาพเด็ก : https://www.selifeagent.com/health-insurance-southeastlife.html