กำลังตั้งครรภ์ ขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ - SE Life Agent

ประกันสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต

คุณแม่หลายท่านที่กำลังมีความกังวลในเรื่องของการขึ้นเครื่องบินขณะที่ตั้งครรภ์ ซึ่งทางการแพทย์ให้คำแนะนำมาว่าผู้หญิงที่อายุครรภ์ไม่เกิน 3 เดือน และ อายุครรภ์มากกว่า 7 เดือนควรงดขึ้นเครื่องบิน

เพราะอาจส่งผลกระตุ้นให้คุณแม่คลอดลูกออกมาก่อนกำหนดได้ง่าย ซึ่งการคลอดบนเครื่องบินไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อุปกรณ์และความปลอดต่างๆไม่ได้สมบูรณ์


ดังนั้นทางที่ดี หากคุณแม่ยังตั้งครรภ์ไม่เกิน 3 เดือน หรือ มีอายุครรภ์มากกว่า 7 เดือน ก็งดขึ้นเครื่องบินไปเลยเสียดีกว่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดขึ้นมา

 

เพราะการคลอดก่อนกำหนดจะส่งผลทำให้ทารกมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กคนอื่นๆ เกิดภาวะโลหิตจาง สูญเสียการได้ยินได้ง่ายกว่า ทั้งยังมีปัญหาด้านการมองเห็นและทางเดินหายใจได้ง่าย การขึ้นเครื่องบินขณะที่กำลังตั้งครรภ์จึงไม่ทำให้เกิดผลดีต่อคุณแม่เท่าไหร่นัก แต่หากคุณแม่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางด้วยเครื่องบิน ขอแนะนำให้มาเช็คอินก่อนเวลาและแจ้งให้ทางสายการบินรับทราบก่อนจะดีที่สุด

 

เลือกประกันสุขภาพเด็ก - ประกันสุขภาพ : https://www.selifeagent.com/health-insurance-southeastlife.html