ประกันสุขภาพเด็ก แผนใหม่ อาคเนย์ ประกันชีวิต - SE Life Agent

ประกันสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็ก เพื่อลูกรัก

   ประกันสุขภาพเด็ก ค่าห้องสูงสุด 8,400 บาทต่อวัน ชดเชยรายได้ 1,000ต่อวัน เบี้ยประกันเพียง 2x,xxx ซื้อได้เลยไม่ต้องพ่วงพ่อแม่ โรงพยาบาลได้กว่า 240 แห่ง

แผนประกันสุขภาพเด็ก เพื่อลูกรักให้ได้รับความคุ้มครองที่ดีที่สุด ที่ทางเราจัดสรรมาให้

right ค่าห้องค่าอาหาร และบริการพยาบาลสูงสุด 8,400 บาทต่อวัน

 

right รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90% แฟกซ์เคลมครั้งแรกไม่พอ นำส่วนที่เกินมาเบิกคืนได้ 90% จากบิล มีวงเงินสำรองส่วนเกินสูงสุดไม่เกินครั้งละ 400,000 บาท

 

right คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ

 

right เงินชดเชยรายได้ จากการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในวันละ 1,000 บาท

 

right ซื้อได้เลยไม่ต้องพ่วง เงื่อนไขไม่ยุ่งยากซื้อเพื่อลูกรักได้เลย ไม่ต้องซื้อพ่วงพ่อแม่

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด

รับสิทธิพิเศษก่อนใคร 10 ท่านแรกในทุกเดือน รับของสมนาคุณ พิเศษ! เฉพาะคุณ

 

เพราะรอยยิ้มของลูกรัก คือความสุขของคุณ

ความคุ้มครอง ประกันสุขภาพเด็ก

ความคุ้มครองโดยย่อ Mixed Plan 1 Mixed Plan 2 Mixed Plan 3 Mixed Plan 4 Mixed Plan 5
 1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 200,000 200,000 200,000 300,000 600,000
    1.1 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมะรรม์ที่ 25 40,000  40,000  40,000   60,000 120,000
    1.2 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมะรรม์ครบสัญญา 200,000  200,000  200,000  300,000 600,000
 2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
 3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ H&S
     3.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 2,700
(หากรวมข้อ 4.1 เป็น 5,700 ต่อวัน)
3,200
(หากรวมข้อ 4.1 เป็น 6,200 ต่อวัน)
3,700
(หากรวมข้อ 4.1 เป็น 6,700 ต่อวัน)
4,400
(หากรวมข้อ 4.1 เป็น 7,400 ต่อวัน)
4,400
(หากรวมข้อ 4.1 เป็น 8,400 ต่อวัน)
     3.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 3.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 5,400 6,400 7,400 8,800 8,800
     3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 29,000 36,000 40,000 44,000 44,000
     3.4 ค่าศัลยกรรม ค่าแพทย์ผ่าตัด 110,000 120,000 135,000 150,000 150,000
     3.5 ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 11,000 12,000 13,500 15,000 15,000
     3.6 ค่าวางยาสลบ 11,000 12,000 13,500 15,000 15,000
     3.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 7,000 8,000 9,000 10,000 10,000
     3.8 ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และการตรวจแล๊ปขณะเป็นผู้ป่วยนอก 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
     3.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 1,200 1,400 1,600 1,800 1,800
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 544,900 631,400 720,900 829,800 829,800
 4. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินกว่าผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3  ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพิ่มให้ ดังนี้
     4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน  และค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ต่อวัน (คุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อ 3) 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000
     4.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่ 3.3-3.9 บริษัทฯ จะรับผิดชอบ 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง
     4.3 ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 400,000
 5. เงินชดเชยรายได้ ในกรณีพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่อวัน 500 500 500 1,000 1,000
 6. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติผู้ป่วยนอกและต่อเนื่อง

10,000

10,000 10,000 20,000 50,000

หมายเหตุ

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
  • รับประกันโดยบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

  • การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก ของวันที่สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพมีผลบังคับ
  • การเจ็บป่วยต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน เนื้องอก, ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  • โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์