ทรัพย์ยั่งยืน 250 - SE Life Agent

ประกันสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต

ประกันบำนาญ

   เกษียณอย่างมีความสุข ให้คุณเก็บเงินล้านได้ง่ายขึ้น มีเงินเลี้ยงชีพหลังเกษียณ ประกันบำนาญ ทรัพย์ยั่งยืน 250 อาคเนย์ ประกันชีวิต

เกษียณอย่างมีความสุข มีเงินเลี้ยงชีพหลังเกษียณคงที่จนครบสัญญา

right รับเงินจ่ายคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 74 ปี

right รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุ 75 ปี

right รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือมูลค่าเวนคืน แล้วแต่ว่าอย่างใดที่มากกว่า

right ซื้อสัญญาเพิ่มเติมพิเศษได้ เพื่อให้ความคุ้มครองที่สมบูรณ์มากขึ้น

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด

รับสิทธิพิเศษก่อนใคร 10 ท่านแรกในทุกเดือน รับของสมนาคุณ พิเศษ! เฉพาะคุณ

 
ตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครองโดยย่อ
 แผน 100,000   แผน 500,000   แผน 1,200,000   แผน 2,400,000 
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
จ่ายทุนประกัน หรือ มูลค่าเวนคืนเงินสดแล้วแต่อย่างใดที่มากกว่า 100,000 500,000 1,200,000 2,400,000
ผลประโยชน์จากการทรงชีพ
1. เงินบำนาญรายปี ปีละ 10% ของทุนประกัน รวม 15 ครั้ง  ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันอายุครบ 60 ปี ถึง 74 ปี 150,000 750,000 1,800,000 3,600,000
2. เงินครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมะรรม์ที่ผู้เอาประกันอายุครบ 75 ปี 100,000 500,000 1,200,000 2,400,000
รวมเงินที่ได้รับตลอดสัญญา 250% ของทุนประกัน
250,000 1,250,000 3,000,000 6,000,000

หมายเหตุ

  • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 ปี - 50 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 100,000 บาท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ)
  • การแถลงสุขภาพหรือการรับรองการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันของบริษัท
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)