นิวเพอร์เฟค 60/15 - SE Life Agent

ประกันสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต

ประกันบำนาญ นิวเพอร์เฟค 60/15 รับบำเหน็จ ณ อายุเกษียณ

   รับเงินก้อนใหญ่ ณ อายุเกษียณ ผลประโยชน์สูงสุด 400% เงินเอาประกันภัย สามารถวางแผนเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ง่าย ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 15 ปี | นิวเพอร์เฟค อาคเนย์ ประกันชีวิต

มีเงินก้อนรับความสุข ณ วันเกษียณ

right รับเงินจ่ายคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ สิ้นปีที่ 16

right รับเงินครบสัญญา 350% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุ 60 ปี รวมผลประโยชน์ 400% ของจำนวนเงินเอาประกัน

right รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือมูลค่าเวนคืน แล้วแต่ว่าอย่างใดที่มากกว่า

right ซื้อสัญญาเพิ่มเติมพิเศษได้ เพื่อให้ความคุ้มครองที่สมบูรณ์มากขึ้น

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด

รับสิทธิพิเศษก่อนใคร 10 ท่านแรกในทุกเดือน รับของสมนาคุณ พิเศษ! เฉพาะคุณ

 

ตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครองโดยย่อ

 แผน 100,000   แผน 200,000   แผน 500,000   แผน 1,000,000 
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
จ่ายทุนประกัน หรือ มูลค่าเวนคืนเงินสดแล้วแต่อย่างใดที่มากกว่า 100,000 200,000 500,000 1,000,000
ผลประโยชน์จากการทรงชีพ
1. ณ สิ้นที่ 16 รับเงินจ่ายคืน 50% ของทุนเอาประกัน 50,000 100,000 250,000 500,000
2. ณ อายุ 60 รับเงินจ่ายคืน 350% ของทุนเอาประกันภัย 350,000 700,000 1,750,000 3,500,000
รวมเงินที่ได้รับตลอดสัญญา 400% ของทุนประกัน
400,000 800,000 2,000,000 4,000,000

หมายเหตุ

  • ชำระเบี้ยประกันทั้งสิ้น 15 ปี
  • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 ปี - 44 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 100,000 บาท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ)
  • การแถลงสุขภาพหรือการรับรองการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันของบริษัท
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)