ประกันบำนาญ - SE Life Agent

ประกันสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต

ประกันบำนาญ

   เกษียณอย่างมีความสุข ให้คุณเก็บเงินล้านได้ง่ายขึ้น มีเงินเลี้ยงชีพหลังเกษียณ ประกันบำนาญ ทรัพย์ยั่งยืน 250 อาคเนย์ ประกันชีวิต

ประกันบำนาญ

ทรัพย์ยั่งยืน 75/60

มีเงินเลี้ยงชีพหลังเกษียณคงที่จนครบสัญญา รับเงินจ่ายคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ ที่อายุ 60 ปี ถึง 74 ปี

ประกันเงินบำเหน็จ

นิวเพอร์เฟค 60/15

รับเงินก้อนใหญ่ ณ อายุเกษียณ ผลประโยชน์สูงสุด 400% ของเงินเอาประกันภัย สามารถวางแผนเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ง่าย ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 15 ปี