ประกันสะสมทรัพย์อันดับ 1 ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ประกันสุขภาพเด็ก อาคเนย์ประกันชีวิต - SE Life Agent

ประกันสะสมทรัพย์อันดับ 1 ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสะสมทรัพย์ดีที่สุดอันดับ 1 ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เด็ก-ผู้ใหญ่

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  SE Life Agent คือ กลุ่มตัวแทนและสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต ที่รวมรวมบุคลากรที่มีคุณภาพในแวดวงการประกัน โดยตัวแทนที่ทรงคุณวุฒิประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ให้การดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด

รับสิทธิพิเศษก่อนใคร 10 ท่านแรกในทุกเดือน รับของสมนาคุณ พิเศษ! เฉพาะคุณ

 

ให้บริการที่ปรึกษาและสรรหาผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองทางการเงินของครอบครัว โดยเรามีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน "ประกันสุขภาพ" "การสร้างกองมรดก" ให้คำปรึกษาได้ครบทุกมุม ทั้งหลักการพิจารณารับประกัน รวมถึงการเรียกร้องสินไหม พร้อมทั้งแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงสุดอันดับ 1 

SERVICE MIND

บริการของเรา

อำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษา การเบิกค่าสินไหม โรงพยาบาลคู่สัญญาครอบคลุมทั่วประเทศ และ เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องทราบ 

1

 

เจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการบริการ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit) โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

2

 

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม

ขึ้นตอนการเบิกค่าสินไหม มรณกรรม สินไหมอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ค่าทดแทนกรมธรรม์ PA การพิจารณาจ่ายค่าทดแทนประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก การคุ้มครองโรคร้ายแรง

3

 

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ

รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาครอบคลุมทั่วประเทศ กว่า 240 แห่ง การที่ผู้เอาประกันใช้สิทธิ์ ณ โรงพยาบาลคู่สัญญา จะสามารถใช้สิทธิ์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้(ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดูรายละเอียด...)ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได้ที่นี่

4

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ อาทิคำขอแก้ไขกรมธรรม์ สัญญากู้เงินกรมธรรม์ หนังสือขอรับเงินปันผล หนังสือแจ้งความจำนงค์ขอเวนคืน